Premiären av 2014-års KM-cup började som bekant lite oturligt för två tävlande med tidiga punkteringar under transporten till starten i Gustavsberg och slutade ännu oturligare för 3-4 andra som kraschade efter Brunn på tillbakavägen mot mål.

Efter som denna incident innebar att loppet avbröts så kommer den första deltävlingen av KM-cup att  strykas och inga poäng kommer att delas ut för den 20/5.

Därför UTGÅR träningen runt Bornsjön tisdagen 27/5 till förmån för en extra insatt deltävling i KM-cup runt Ingarö.

Samling och star är vid Gustavsbergs handelsplats. I rondellen i Brunn håller vi höger och kör varvet runt Ingarö precis som vi körde det tisdagen den 20/5. När vi kommer tillbaka till Brunn så tar vi VÄNSTER i rondellen och går ut på ett nytt varv. När vi på det ANDRA VARVET kommer fram till Fågelviksvägen svänger vi HÖGER  mot Ingaröstrand och Ingarö Golfklubb. Nu börjar det närma sig. Efter att golfklubben passerats bär det av uppför. En kort men brant backe som planar ut strax innan krönet där det står en busskur och där är det MÅL.

Stanna kvar vid mål för att bli noterad i resultatlistan som tillhandahålls av Carl-Johan Paulin. Hjälps gärna åt att notera placeringar vart efter som de tävlande kommer i mål.

För att bespara tid så kommer startlistan från tisdagens KM-deltävling att ligga till grund även för den kommande deltävlingen 27/5. Den medlem som vill tilläggas eller avskrivas startlistan ombeds att kontakta Birjer Birgersson via mail, birjersson@gmail.com eller vid samlingen i god tid före AVFÄRD kl.18:30 från Specialized Conceptstore.

Kom ihåg, att svenska trafikregler ALLTID gäller. Den som bryter mot dessa blir diskvalificerad. Vad som är betydligt värre är att lagöverträdelser utsätter övriga i gruppen och övriga trafikanter för betydande och onödiga risker samt att det ger oss alla som cyklister väldigt negativ publicitet.