Styrelsen

Styrelsen tycker det är positivt med aktiva medlemmar och vill göra Valhall till en ännu bättre, roligare och snyggare cykelklubb. Har du idéer, frågor, förslag på aktiviteter eller om du saknar något – kontakta oss i styrelsen på ordforande@ckvalhall.se, alternativt på någon av nedanstående adresser. Om man som medlem vill att en fråga ska behandlas av styrelsen så ska frågan eller önskemålet vara ordförande tillhanda senast två veckor innan styrelsemötet.

Namn: Peter Karlsson
Post: Ordförande
Mejl: cykelpeter@hotmail.se

Namn: Maria Luthelius
Post: Ekonomiansvarig
Mejlmaria.luthelius@pcgsthlm.se

Namn: Carl-Johan Paulin
Post: Ledamot

Namn: Kalle Asplund
Post: Suppleant

Namn: Sophia Björk Persson
Post: Suppleant

Webmaster

Har du synpunkter på innehåll eller funktioner på ckvalhall.se? Kontakta då webmaster.